Start
Patriotyzm Drukuj Email
Wpisał: Małgorzata Wieczerzak   
03.02.2008.

Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym od roku 1981, jako pierwsza w Polsce, nosi imię wielkiego rodaka, generała Władysława Sikorskiego. Wartości patriotyczne są tu bardzo mocno kultywowane. Na ternie szkoły znajdują się: popiersie patrona, tablica pamiątkowa, pamiątkowe fotografie, które służą edukacji i wychowaniu w duchu poczucia tożsamości narodowej.

Szkoła posiada sztandar, na którym jest wyeksponowana nazwa, wizerunek i dane patrona.

W  treści hymnu szkoły jest mowa o patronie i jego zasługach. Informacje o bieżącej działalności są przekazywane rodzicom i społeczności poprzez gazetkę szkolną oraz w prasie lokalnej.

Szkoła współpracuje z innymi placówkami noszącymi imię generała, przede wszystkim ze szkołą podstawową w Hyżnem oraz z gimnazjum Warszawie przy ul. Lianowskiego. Są to okazjonalne spotkania, wymiana korespondencji. Ścisłą współpracę szkoła prowadzi z Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym im. gen. W. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym oraz korespondencyjną z Instytutem Polskim w Londynie.

Działalność patriotyczna szkoła jest inspirowana życiem i działalnością patrona. Święto szkoły to dzień urodzin generała. Organizowane są wtedy : konkurs wiedzy o generale o zasięgu gminnym (szkoły podstawowe i gimnazjum) oraz biegi uliczne im. gen. Sikorskiego. Logo szkoły które jest umieszczane na oficjalnych pismach, przedstawia ono popiersie patrona. Wszystkie uroczystości szkolne i państwowe są uświetnione ceremoniałem ze sztandarem i hymnem.

Szkoła współpracuje z osobami zasłużonymi. W uroczystościach związanych z postacią patrona uczestniczył gen. S. Bałuk. Honorowym gościem był także ksiądz J. Peszkowski. Dzieci miały możliwość spotkać się i wysłuchać prawdziwych świadków historii.

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »