Start
konkurs wielkanocny Drukuj Email
Wpisał: AdminK   
09.03.2008.
ImageV Ogólnopolski Konkursu Kartek Wielkanocnych

Organizator: Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach
www.gzkosieciny.q4.pl
n-l informatyki Agnieszka Młotkowska

2. Cel konkursu:
- wykorzystanie Technologii Informacyjnej do pielęgnowania tradycji oraz określenia znaczenia Świąt Wielkanocnych w naszym regionie;
- popularyzacja TI wśród uczniów;
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych uczniów3. Warunki udziału:

- konkurs przebiega na trzech poziomach:
· I szkoły podstawowe (1-3),
· II szkoły podstawowe (4-6),
· III gimnazja
- każda ze szkół może zgłosić swoich reprezentantów, w celu ich wyłonienia może przeprowadzić we własnym zakresie etap szkolny konkursu
- kartki w formacie A6 (148,5 mm na 105 mm) zapisane w formacie JPG należy przesłać na adres:
wielkanoc5-2008@o2.pl
- w treści wiadomości proszę umieścić:
Imię i nazwisko ucznia
Klasa/ Kategoria konkursu (I, II, III)
Imię i nazwisko opiekuna
Nazwa i adres szkoły

4. Kryteria oceny:
- uczniowie wykorzystują do stworzenia kartek edytor grafiki Paint
- kartki muszą zawierać elementy związane ze Świętami Wielkiej Nocy
- nie wolno korzystać przy tworzeniu kartki z gotowych elementów tj. zeskanowane ilustracje, zdjęcia, cliparty,
- wszystkie elementy znajdujące się na kartce muszą być wykonane przez autora
- pomysłowość realizacji zadania konkursowego
- estetyka wykonania kartki
- stopień zaawansowania techniki posługiwania się edytorem grafiki

5. Terminy:
ostateczny termin nadsyłania prac do organizatora konkursu to 19.03.2008r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 26.03.2008r.

6. Postanowienia końcowe:
- decyzje komisji konkursowej są ostateczne
- prace, które nie spełnią wymogów regulaminu nie wezmą udziału w konkursie
- nadesłane prace stają się własnością organizatora konkursu
- organizator zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych w dowolnej formie
- w uzasadnionym przypadku termin finału konkursu może zostać przesunięty o czym wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni
- laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy ufundowane przez Włocławską firmę
"Anwi-Bud", które zostaną przesłane pocztą

źródło : portal interklasa

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »