Start
Wnioski o boiska Drukuj Email
Wpisał: AdminK   
21.03.2008.

„Ministerstwo sportu i turystyki ogłosiło właśnie nabór wniosków do dwóch programów budowy boisk: „Blisko boisko" oraz „budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży". Wnioski można składać do 30 kwietnia br.

Wieloletni program „Blisko boisko" realizowany jest wspólnie przez ministerstwo sportu, PZU i PZU Życie. W ramach programu ma powstać kilkaset nowoczesnych boisk z trawy syntetycznej. Z obiektów tych - bezpłatnie, także poza godzinami szkolnymi i w dni wolne - będą mogły korzystać dzieci i młodzież. Celem akcji jest stworzenie atrakcyjnej, zdrowej oferty spędzenia czasu wolnego.

Program „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" realizowany jest przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Kwota środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczona na realizację tych zadań, wynosić będzie 200 tys. zł, nie więcej jednak niż 50 % wartości kosztorysowej.

Jak informuje ministerstwo na swojej stronie internetowej, środki uruchamiane będą na podstawie zaakceptowanych, niezapłaconych przez wnioskodawcę faktur lub rachunków po wykorzystaniu środków własnych i po zakończeniu wykonania całego zakresu rzeczowego potwierdzonego protokółem odbioru.

Jak zaznacza MSiT, udział wnioskodawcy może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych, albo prac społecznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru budowlanego. Koszt wykonania kosztorysu pokryje wnioskodawca.

Termin składania wniosków w obu programach wraz z kompletem niezbędnych załączników upływa 30 kwietnia 2008 r.

Szczegółowe informacje na temat programów oraz sposobu i terminu składania wniosków, znajdą Państwo na stronie internetowej MSiT w zakładce Inwestycje."
Źródło: portal interklasa

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »