Start
Kangur Matematyczny Drukuj Email
Wpisał: AdminK   
05.04.2008.
  Nasza szkoła po raz czwarty 27 kwietnia wzięła udział w międzynarodowym konkursie "Kangur Matematyczny". Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O'Hallorana.W 1990 roku został po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu dużą popularność. Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich i nie tylko. Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie. W 1994 roku zostało utworzone towarzystwo "Kangourou Sans Frontiéres", skupiające organizatorów konkursu z wszystkich krajów. Na corocznym walnym zgromadzeniu ustala ono szczegóły najbliższej edycji konkursu i między innymi wybiera ostateczne zestawy zadań konkursowych spośród propozycji wcześniej nadesłanych przez poszczególne kraje.Spośród uczniów naszej szkoły najlepsze wyniki uzyskali:w roku szkolnym 2004/2005 Karolina Świątek- bardzo dobry wynik i w nagrodę wyjechała na wycieczkę do Włoch, w roku następnym wyróżnienie otrzymał Miłosz Duszkiewicz. Rok temu bardzo dobry wynik osiągnęła Katarzyna Wójcik( obecnie w kl.IV), a wyróżnienia Kamil Kozak (kl. IV), Zofia Radłowska, Miłosz Duszkiewicz i Ewa Stachów (wszyscy z klasy V) oraz Iga Zielińska uczennica klasy VI.Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez międzynarodową komisję. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Test konkursowy w kategorii "Maluch" zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty. Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki Konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, "Dzień Kangura" stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki. W tym roku w naszej szkole w konkursie brało udział 37 uczniów ( w tym 6 uczniów z klasy II ze szkoły w Borkach Nizińskich). W tym roku koordynatorem konkursu w szkole była Małgorzata Forczek. Uczniów do konkursu przygotowywały: Renata Hyjek, Danuta Ruła i Anna Leśniak.Więcej o konkursie na stronie:  www.mat.uni.torun.pl/kangur 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »