Start
Uroczyste otwarcie Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu odbyło się 16 kwietnia 2008 roku. Drukuj Email
Wpisał: AdminK   
11.05.2008.
Uroczyste otwarcie Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu odbyło się 16 kwietnia 2008 roku.W uroczystości wzięli udział Senator RP Władysław Ortyl oraz parlamentarzyści: Leszek Deptuła, Krystyna Skowrońska, Zbigniew Chmielowiec. Obecni byli również Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Małgorzata Zajdel – Ostrowska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Dariusz Tracz, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mielcu Robert Kośla, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu Zbigniew Czajka oraz Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Mielcu Joanna Szatkowska. Przybyli również przedstawiciele samorządów lokalnych: Starosta Powiatu Mieleckiego – Andrzej Chrabąszcz, wójtowie z okolicznych gmin, radni Gminy Tuszów Narodowy, kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Tuszowie Narodowym oraz sołtysi.Otwierając uroczystość w imieniu organizatorów Wójt Gminy Tuszów Narodowy, Andrzej Kałuża dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania pierwszego w regionie Zakładu Aktywności Zawodowej. Wskazał również na korzyści, jakie dla powiatu przynosi ta inicjatywa. Zaproszeni goście podkreślali konieczność tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, aby wyrównać ich szanse na rynku pracy. Następnie Dyrektor Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej Tomasz Flis pokrótce przedstawił codzienną działalność Zakładu. Na koniec Dariusz Skiba, występujący w imieniu niepełnosprawnych pracowników Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej, serdecznie podziękował wszystkim wspierającym utworzenie Zakładu za trud i inicjatywę. Wyraził również nadzieję na dalszą owocną współpracę.Symbolicznego otwarcia zakładu i przecięcia wstęgi dokonali: Senator RP Władysław Ortyl, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Mariola Zajdel – Ostrowska, Dyrektor Wydziału polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Dariusz Tracz, Wójt Gminy Tuszów Narodowy Andrzej Kałuża oraz w imieniu pracowników Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej Julita Marek.Następnie ks. kanonik Andrzej Rams wraz z ks. Wiesławem Koniorem oraz ks. Józefem Węglickim uroczyście poświęcili budynek. Po wspólnej modlitwie ks. kanonik przekazał w ręce Dyrektora Tomasza Flisa pamiątkowy krzyż.Uroczystość zakończyła prezentacja Zakładu. Zaproszeni goście zwiedzali miejsca pracy i oglądali wyroby, wykonane przez pracowników Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej. Duże zainteresowanie wzbudziły ręcznie robione zaproszenia i kartki okolicznościowe, a także materiały reklamowe, zdjęcia, gazetki i inne produkty wykonane technika druku cyfrowego. 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »