Start
Sprawozdanie z realizacji programu "Moje bezpieczne miejsce w internecie" Drukuj Email
Wpisał: Małgorzata Forczek i Małgorzata Tyniec   
25.09.2008.
Działania jakie podjęliśmy w ramach realizacji programu „Moje bezpieczne miejsce w Internecie” w ramach programu  grantowego „Szkoła bez przemocy”:

·        Zorganizowaliśmy kilka konkursów szkolnych na temat bezpieczeństwa w internecie:

ü      Konkurs na plakat na temat bezpieczeństwa w sieci, który rodzice wykonają  razem z dziećmi.ü     . BKI-„Bezpieczna Krzyżówka Internetowa” ü     „Napisz w formie listu o co prosiłby komputer ucznia gdyby umiał mówić”. W swoim liście zwróć uwagę na bezpieczeństwo swoje i kolegów podczas korzystania z komputera i internetu.ü     „Przygoda z Internetem”- opowiadanie ü     „Mój bezpieczny domek w Internecieü     Konkurs dla nauczycieli (nie uczących informatyki) na najciekawszą lekcję przeprowadzoną z internetem - ü     Międzyszkolny Konkurs Informatyczny od hasłem „Moje magiczne, bezpieczne miejsce”·        Zorganizowaliśmy zajęcia dla rodziców, w czasie których zostały przedstawione możliwości jakie stwarza internet w zdobywaniu wiedzy przez ich pociechy.·        Wydaliśmy ulotki w celu uświadomienia uczniom i ich rodzicom wagi problemu bezpieczeństwa w internecie.·        Wydaliśmy gazetki dla rodziców zawierające zestaw zasad ułatwiających mądre i bezpieczne odwiedzanie stron www.·        Założyliśmy bloga na stronie http://www.szkolazklasa.pl/ i opisywaliśmy tam nasze działania, tak aby zachęcić innych to tego typu działań. Z naszymi poczynaniami można się zapoznać na stronie wyżej wymienionego programu - wpisując w wyszukiwarce nazwę naszej miejscowości  tj. Tuszów Narodowy. Uzyskaliśmy już kolejny tytuł „Uczeń z klasą” z czego jesteśmy bardzo dumni. W załączeniu przesyłamy ksero dyplomu, który otrzymaliśmy od organizatorów w/w programu edukacyjnego.http://www.blogi.szkolazklasa.pl/?blog=3757 –adres naszego bloga·        Wydaliśmy książkę pt. „Moje bezpieczne miejsce w internecie”, na podstawie zebranych w trakcie realizacji projektu materiałów, w której przedstawiliśmy zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Książka otrzymała nagrodę w kategorii edytorskiej za ciekawy pomysł, bardzo ładną, oryginalną szatę graficzną i efektowne rozwiązanie edytorskie. Uczniowie pod opieką nauczyciela informatyki organizowaliśmy dla społeczności szkolnej apel „Bezpieczny komputer, bezpieczny internet”. Na apelu zostały wręczone przez panią dyrektor nagrody laureatom w/w. konkursów zorganizowanych przez nas na terenie naszej szkoły. Większość prac, które powstały w ramach realizacji programu została zamieszczona w internecie (na stronie programu szkoła z klasą lub na stronie internetowej naszej szkoły http://sptuszownarodowy.szkoly.interklasa.pl Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczyciela informatyki i języka polskiego wzięli udział w przygotowaniu poszczególnych konkursów. Zredagowali ulotki dla rodziców ukazujące zasady ułatwiające bezpieczne korzystanie z internetu. Pisząc bloga, promowali tego typu działania wśród szerszej grupy odbiorców. Do pracy w komisjach konkursowych zaprosiliśmy zarówno przedstawicieli uczniów rodziców i nauczycieli nie tylko z naszej szkoły, dyrektora Biblioteki Publicznej w Tuszowie Narodowym Panią Renatę Paterak i Katarzynę Kasprzak ze Stowarzyszenia Oświatowo-Wychowawczego „Ojcowizna” w Tuszowie Narodowym. Projekt realizowano dzięki zaangażowaniu głównie czwórki uczniów klasy IV Ewy Drzymały, Klaudii Gudz, Kamila Kozaka oraz Katarzyny Wójcik pod opieką Małgorzaty Forczek i Małgorzaty Tyniec.Projekt jest bardzo dobry dla uczniów szkoły podstawowej, ponieważ daje możliwość rozwoju, kształtował i utrwalał pozytywne zachowania. Dzieci w młodszym wieku szkolnym dopiero kształtują swoją świadomość, przyzwyczajenia i sposób postrzegania świata. Stwarzanie im możliwości bezpiecznego i mądrego uczenia się korzystania z internetu będzie sprzyjać ich rozwojowi w poszanowaniu wartości, zachowaniu bezpieczeństwa, przeciwdziałaniu ewentualnym niepożądanym zachowaniom.Celem projektu było pokazanie szerokiemu gronu odbiorców korzyści jakie płyną z pracy z internetem, ale także ukazanie, co zrobić, aby kontakt z siecią był zawsze bezpieczny i niósł ze sobą tylko pozytywne skutki.Projekt miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez umożliwienie zakupu a następnie korzystania z wysokiej jakości sprzętu (laptopa, aparatu fotograficznego, przenośnych pamięci)oraz promowanie internetu jako technologii, która jest bardzo przydatna dla uczniów, ale także i ich rodziców.  
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »