Start
Konkurs wiedzy o gen. Władysławie Sikorskim Drukuj Email
Wpisał: AdminK   
07.04.2010.
ImageDyrektor i grono nauczycielskie Szkoły Podstawowej
im. gen. W. E. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym z Filią w Grochowem serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Gminy Tuszów Narodowy do udziału w kolejnej edycji konkursu wiedzy o gen. Władysławie Sikorskim.

Konkurs jest organizowany w celu upamiętnienia życia i działalności rodaka ziemi tuszowskiej i wielkiego patrioty, gen. W. Sikorskiego. Udział w konkursie to jedna z form edukacji patriotycznej, tak ważnej w życiu każdego Polaka.

  KONKURS WIEDZY O GEN. WŁ. SIKORSKIMDLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2009/2010    TEMAT: JAK ŻYŁ I PRACOWAŁ GEN. WŁ. SIKORSKI?

 

 

I. CELE:

        przybliżenie uczniom postaci gen. Wł. Sikorskiego i jego działalności,

        kształtowanie postaw patriotycznych u uczniów,

        poszerzenie wiedzy historycznej,

        możliwość sprawdzenia wiedzy w konkursie pozaszkolnym.

 

II. FORMA:

        test pisemny z zadaniami otwartymi i zamkniętymi.

 

III. ZAKRES:

         I etapu – życie i działalność gen. Wł. Sikorskiego

         w II etapie zakres zostanie poszerzony o wiadomości dotyczące historii i zbiorów znajdujących się w Izbie Pamięci gen. Wł. Sikorskiego oraz uroczystości związanych  z Jego osobą w naszym regionie,

a ponadto badane będą w szczególności następujące umiejętności:

·        ocena wydarzeń historycznych,

·        wskazywanie różnych modeli patriotyzmu,

·        tworzenie ciągów przyczynowo - skutkowych.

Literatura:

-       „Na tej ziemi urodził się gen. Wł. E. Sikorski”

-       „Życie dla Niepodległej. W hołdzie gen. Wł. Sikorskiemu”

Literatura dostępna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuszowie Narodowym

-       Informacje uzyskane w trakcie zwiedzania Izby Pamięci w Tuszowie Narodowym

 

IV. UCZESTNICY

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,

 

V. WARUNKI I PRZEBIEG KONKURSU:

 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU BĘDĄ PRZYJMOWANE W SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUSZOWIE NARODOWYM, tel. 017/774 37 48 lub email: sptuszow@wp.pl   do dnia 19 kwietnia 2010 roku.

  

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:

I etap wewnątrzszkolny – przeprowadzony w macierzystej szkole odbędzie się

26 IV 2010r. o godzinie 12.00

        czas rozwiązywania zadań: 60 minut,

        za organizację I etapu odpowiedzialna jest szkolna komisja powołana przez dyrektora szkoły,

        tematy zadań konkursowych odbiera nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły
w terminie na dzień przed konkursem (23 IV 2010) w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Tuszowie Narodowym,

        komisja szkolna zapewnia odpowiednią ilość czytelnych kserokopii,

        prace konkursowe zostają poprawione przez komisję szkolną wg klucza, który dostępny będzie na stronie internetowej szkoły (http://sptuszownarodowy.szkoly.interklasa.pl) w ciągu godziny od zakończenia pisania testu.

        decyzję o zakwalifikowaniu się uczniów do następnego etapu podejmuje Gminna Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów,

        wykaz uczniów, którzy wzięli udział w I etapie wraz z protokołem z przebiegu konkursu zawierającym liczbę punktów, którą każdy z uczniów uzyskał (bez prac uczniów) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 IV 2010 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Tuszowie Narodowym, niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem się szkoły z udziału w konkursie,

        dokumenty nieopieczętowane będą uznawane za nieważne. Organizatorzy zwracają się do dyrektorów szkół biorących udział w konkursie o wyznaczenie nauczyciela do Gminnej Komisji Konkursowej. II etap gminny - odbędzie się w Szkole Podstawowej w Tuszowie Narodowym dnia                      12 V  2010 roku o godzinie 11.30. czas rozwiązywania zadań: 60 minut, prace ocenia Gminna Komisja Konkursowa.  

Informacje o wynikach można będzie uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej  w Tuszowie Narodowym lub na stronie internetowej szkoły (http://sptuszownarodowy.szkoly.interklasa.pl) w terminie od 17 V  2010 r.

 

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się  podczas obchodów rocznicy urodzin                 gen. Wł. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym. 

O szczegółach uroczystości laureaci konkursu oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

       

ORGANIZATOR KONKURSU:

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. gen. Wł. Sikorskiego

w Tuszowie Narodowym z Filią w Grochowem

Zmieniony ( 12.04.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »