Start
KONKURS WIEDZY O GEN. WŁ. SIKORSKIM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY TUSZÓW NARODOWY Drukuj Email
Wpisał: admin   
15.04.2012.


 

TEMAT: DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO.

 

 

I. CELE:

        przybliżenie uczniom postaci gen. Wł. Sikorskiego i jego działalności,

        kształtowanie postaw patriotycznych u uczniów,

        poszerzenie wiedzy historycznej,

        możliwość sprawdzenia wiedzy w konkursie pozaszkolnym.

 

II. FORMA:

        test pisemny z zadaniami otwartymi i zamkniętymi.

 

III. ZAKRES:

-        dzieciństwo i młodość gen. Władysława Sikorskiego, lata 1881 – 1921

 

Literatura:

-       Jerzy Majka, Generał Władysław Sikorski, Rzeszów 2007, str. 7 - 45

 

IV. UCZESTNICY

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,

 

V. WARUNKI I PRZEBIEG KONKURSU:

 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU BĘDĄ PRZYJMOWANE W SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUSZOWIE NARODOWYM, tel. 017/7743748 lub email: sptuszow@wp.pl   do dnia 25.04.2012 roku.

 

 

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:

I etap wewnątrzszkolny – przeprowadzony w macierzystej szkole odbędzie się 9.05.2012r.               o godzinie 1230

        czas rozwiązywania zadań: 60 minut,

        za organizację I etapu odpowiedzialna jest szkolna komisja powołana przez dyrektora szkoły,

        tematy zadań konkursowych zostaną przesłane emailem na dzień przed konkursem,

        komisja szkolna zapewnia odpowiednią ilość czytelnych kserokopii,

        prace konkursowe zostają poprawione przez komisję szkolną wg klucza, który dostępny będzie na stronie internetowej szkoły (http://sptuszownarodowy.szkoly.interklasa.pl) oraz przesłany do szkół emailem w ciągu godziny od zakończenia pisania testu.

        decyzję o zakwalifikowaniu się uczniów do następnego etapu podejmuje Gminna Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów,

        wykaz uczniów, którzy wzięli udział w I etapie wraz z protokołem z przebiegu konkursu zawierającym liczbę punktów, którą każdy z uczniów uzyskał (bez prac uczniów,) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 11.05.2012 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Tuszowie Narodowym, niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem się szkoły z udziału w konkursie,

        dokumenty nieopieczętowane będą uznawane za nieważne.

 

II etap gminny - odbędzie się w Szkole Podstawowej w Tuszowie Narodowym dnia 16.05.2012 roku o godzinie 1230

        czas rozwiązywania zadań: 60 minut.

 

Informacja o wynikach zostanie wysłana emailem do szkół biorących udział w konkursie.

 

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się  podczas obchodów rocznicy urodzin gen. Wł. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym. 

O szczegółach uroczystości laureaci konkursu oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


 

 

 

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »