Jzyk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Jzyki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF cieki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wicej
Start arrow Patron
Nasz Patron Drukuj Email
Wpisał: AdminK   
02.03.2007.


20 maja 1981 r – uroczystość nadania szkole imienia gen. Władysława Sikorskiego.
1 września 1985 r - uroczystość otwarcia nowo wybudowanej szkoły.
16 stycznia 2000 r – przeniesienie szkoły podstawowej do budynku starej szkoły.

Kalendarium życia i działalności gen. Władysława Sikorskiego:


20.05.1881 – urodził się w Tuszowie Narodowym

20.05.1881.r-urodził się Władysław Sikorski.

1888-1893r.-uczęszczał do szkoły w Hyżnem.

1893-1897r.-uczył się w gimnazjum rzeszowskim.

1897-1899r.-kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim w Rzeszowie.

1899-1902r.-uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego we Lwowie.

1904-1905r.-odbywa służbę wojskową w 35 pułku piechoty w pobliżu Wiednia.

1906-otrzymał stopień podporucznika rezerwy piechoty.

1908-1914r.-tworzył polskie organizacje wojskowo-niepodległościowe.

1909r.-zawarł związek małżeński z Heleną Zubaczewską.

1914-został szefem Departamentu Wojskowego NKN.

1916r.-rozpoczął ostrą walkę z Józefem Piłsudzkim.

6.08.1920r.-został mianowany dowódcą pięciu armii.

27.08.1920r.-powierzono generałowi dowódctwo trzech armii.

28.02.1921-1922r.-został szefem Sztabu Generalnego.

16.12.1922r.-objął stanowisko premiera RP i obowiązki Ministra Spraw Wewnętrznych.

1923r.-powierzono mu stanowisko Generalnego Inspektora Piechoty.

17.02.1924-1925r.-objął funkcję Ministra Spraw wojskowych.

1931r.-wydał książkę pt: „Polska i Francja w przeszłości i dobie współczesnej”.

1934r.-opublikował swoją najważniejszą pracę pt: „Przyszła wojna…”

1936r.-współorganizował Front Morges.

7.11.1939r.- przebywał na emigracji.

7.09.1939r.- powierzono mu stanowisko Nacz. Wodza i Gen. Insp. Sił Zbrojnych.

27.01.1941r.- został odznaczony przez prezydenta Benesza czeskim Krzyżem Walecznych.

6.11.1942r.- otrzymał tytuł doktora Honoris Causa w Liverpolu.

4.07.godz.23:07.1943r.- zginął w katastrofie lotniczej koło Gibraltalu.

8.07.1943r.- został pochowany w małym mieście Newark pod Londynem. 

Miejscowości, w których szkoły noszą imię gen. Wł. Sikorskiego.

 Image

Zmieniony ( 02.03.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »