Start
Ferie w wodzie, na lodzie i z kulturą Drukuj Email
Wpisał: AdminK   
06.03.2007.

Ferie są czasem, który społeczeństwo uważa za całkowicie wolny od zajęć, zarówno dla dzieci jak i nauczycieli.Tymczasem praktyka jest inna.

 Najczęściej nauczyciele całkowicie z dobrej woli organizują różne formy zagospodarowania dzieciom wolnego czasu. W Szkole Podstawowej w Tuszowie Narodowym z Filią w Grochowem co roku zapewnia się dzieciom możliwość miłego spędzenia czasu poprzez zabawy i gry pod opieką nauczycieli. W bieżącym roku szkolnym zajęcia w czasie ferii były prowadzone według założonego harmonogramu. Nauczycielki Małgorzata Pierzchała, Elżbieta Maksoń, Renata Kotula opracowały program Ferie na  lodzie i w wodzie; Bliżej kultury; Rekreacja i zajęcia  komputerowe  w szkole”. Cele programu obejmowały:

wdrażanie dzieci do zdrowego i higienicznego stylu życia, kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu  z dala od zagrożeń, jakimi są alkohol, papierosy i narkotyki, naukę pływania i jazdy na łyżwach, zintegrowanie uczniów z obydwu szkół, rozbudzanie zainteresowań uczniów różnymi formami aktywności ruchowej o charakterze rekreacyjnymi i zdrowotnym, dbałość o wszechstronny rozwój fizyczny, podniesienie świadomości uczniów na temat dopbrego wpływu ruchu na nasze zdrowie, umożliwienie dzieciom pożytecznego spędzania wolnego czasu poprzez obcowanie z kulturą, przy komputerze z jednoczesnym umiarem i nadzorem osób dorosłych.

W związku z tym dzieci mogły przebywać w szkole oraz wziąć udział w zajęciach wyjazdowych na lodowisko do Mielca, do kina „Galaktyka” oraz na basen do Tarnobrzega. Koszty wyjazdów częściowo pokrywali uczestnicy, część udało się pozyskać na realizację programu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, część dofinansował szkolny sklepik. Nauczyciele prowadzący zajęcia i sprawujący opiekę podczas wyjazdów pracowali nieodpłatnie.

Podsumowując ferie, dyrektor szkoły Małgorzata Wieczerzak podkreśla ich skuteczność. To dobrze, że są ludzie, którym leży na sercu dobro młodego pokolenia.

 

Image

wyjazd na lodowisko

Zmieniony ( 06.03.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »