Start arrow Baza
Dyrektor Drukuj Email
Wpisał: AdminK   
11.03.2007.

Pani Małgorzata Wieczerzak to nauczycielka znana w środowisku tuszowskim. Urodziła i wychowała się w Tuszowie. Jest absolwentką krakowskiej WSP, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu pomiaru dydaktycznego oraz organizacji i zarządzania oświatą. W latach 1996 – 1999 uczyła języka polskiego w Szkole Podstawowej w Ławnicy. Z chwilą wejścia w życie reformy edukacji podjęła pracę w Publicznym Gimnazjum w Tuszowie Narodowym, gdzie zachęcała młodzież do głębszego poznawania literatury i smakowania jej w szarej codzienności. Po siedmiu latach współpracy z gimnazjalistami postanowiła spróbować swych sił na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej. Warto dodać, że w ciągu swej jedenastoletniej drogi zawodowej cały czas pełniła rolę wychowawcy klasowego, co zbliża nauczyciela do problemów młodego człowieka i daje większą możliwość poznania uczniów z innej perspektywy. Prywatnie pasjonuje się teatrem i z wielką przyjemnością prowadziła szkolne kółka teatralne.

                           

        

Marzenia i rzeczywistość 

Oto najistotniejsze założenia, na które w swej działalności na nowym stanowisku pracy kładzie nacisk pani dyrektor:

 

            „Przystępując do konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Wł.E. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym z Filią w Grochowem, miałam na uwadze przede wszystkim dobro środowiska, z którego pochodzę i z którym jestem silnie związana emocjonalnie. Zarówno Tuszów, jak i Grochowe to moje rodzinne miejscowości. Dlatego zależy mi na takim zorganizowaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego, by dzieci z obu miejscowości czuły się jednakowo ważne i doceniane, by nauczyciele mieli satysfakcję ze swej trudnej pracy. Stawiam na edukację w duchu patriotyzmu i poszanowania polskich chrześcijańskich tradycji. Do dziś brzmią mi w uszach słowa wiersza, którego mnie uczono w tuszowskiej podstawówce: „Kochasz ty dom, rodzinny dom…” (M. Konopnicka). Patronem szkoły jest niezwykły człowiek, dla którego Bóg i Ojczyzna stanowiły nadrzędną wartość. Tym ideałom pozostał wierny i poświęcił im życie. W dzisiejszej rzeczywistości bardzo trudno jest znaleźć takie wzorce do naśladowania, które poprowadzą młode pokolenie w stronę zrozumienia tego, czym jest godność w życiu człowieka, demokratyczne państwo, przestrzeganie przyjętych zasad. Generał Sikorski stanowi niepodważalny autorytet, a świadomość, iż urodził się w naszej miejscowości wzmacnia w nas ducha polskości. Zrozumienie związku z ojczyzną należy budować na utożsamieniu siebie z rodzinną ziemią, najpierw tą najbliższą „małą ojczyzną”. Dobry i świadomy Polak, wychowany w poszanowaniu dla chrześcijańskich wartości ceni miejsce, z którego pochodzi, przynosi chlubę swojej gminie i buduje chwalebną historię swego kraju.

Nie wyobrażam sobie, by szkoła mogła sprawnie działać w odosobnieniu. Dlatego planuję ścisłą współpracę z instytucjami z terenu gminy a także spoza niej. Zależy mi na tym, by Rodzice wspomagali organizację życia szkoły. Uważam, że tylko poprzez współdziałanie można zdziałać wiele dobrego dla naszego środowiska lokalnego. W najbliższej przyszłości będziemy starać się pozyskiwać środki z funduszy unijnych.

Dziękuję wszystkim, którzy życzliwie i szczerze pomagają mi pokonywać trudności związane z nową pracą.”

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »