Start arrow Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna Drukuj Email
Wpisał: AdminK   
25.03.2007.

Uczniowie obydwu szkół rozpoczynają naukę języka angielskiego i informatyki już od klasy pierwszej.

W szkole w Tuszowie klasy młodsze mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności na kółkach języka angielskiego i informatycznych.

Dla uczniów klas starszych organizowane są następujące kółka:

w Tuszowie - matematyczne, historyczne, przyrodnicze, informatyczne, plastyczne oraz liturgiczne;

w Grochowem -  teatralne, ekologiczne, informatyczne, plastyczne i liturgiczne.

Ponadto w Tuszowie działają kluby: ekologiczny i miłośników zabytków.

Dla uczniów mających problemy w nauce w obu szkołach organizowane są zespoły wyrównawcze.