Start
Potrawy pachnące naturą Drukuj Email
Wpisał: AdminK   
24.06.2007.
Cele: Uczniowie: 1.Poznają różnorodne organizmy roślinne i zwierzęce żyjące w ekosystemie leśnym, wodnym, w polu i w ogrodzie warzywnym. 2.Dowiedzą się o możliwościach wykorzystania tych organizmów do produkcji zdrowej żywności i leków, 3. Poznają wartości zdrowych, bo naturalnych potraw Nauczyciel(e):
mgr Grażyna Zalewska-Vizauer, mgr Renata Kotula

Uczestnicy: uczniowie klasy V i III

Cele: Uczniowie: 1.Poznają różnorodne organizmy roślinne i zwierzęce żyjące w ekosystemie leśnym, wodnym, w polu i w ogrodzie warzywnym. 2.Dowiedzą się o możliwościach wykorzystania tych organizmów do produkcji zdrowej żywności i leków, 3. Poznają wartości zdrowych, bo naturalnych potraw.

Krótki opis projektu: Głównym założeniem projektu jest promowanie zdrowej żywności pochodzącej z natury oraz pokazanie świata przyrodniczego i możliwości, jakie nam daje, aby być zdrowym i żyć zgodnie z naturą. Najważniejsze etapy pracy nad projektem: 1. Przydzielić grupom zadania wyszukania organizmów żyjących w poszczególnych ekosystemach( w różnych źródłach informacji). 2. Poszukać ciekawostek o właściwościach i wartościach odżywczych wybranych roślin i zwierząt. 3. Gromadzić produkty otrzymane z roślin i zwierząt żyjących w czterech ekosystemach. 4. Przedstawić w formie graficznej znalezione ciekawostki tak, aby forma była widoczna do prezentacji ( każda grupa pracuje nad innym ekosystemem). 5. Przygotować do prezentacji kilka pokarmów, potraw lub składników pokarmów pochodzących z danego ekosystemu. Prezentacje szkolne na korytarzu to pokaz czterech stołów: „Dary lasu”, „Dary pola”, „Dary wody”, „Dary ogrodu warzywnego” z komentarzem o tych pokarmach i źródłach ich pochodzenia. Po prezentacji odbędzie się degustacja wybranych potraw przez uczniów szkoły. Realizacja projektu odbywała się równolegle przez obie klasy.Ja jako wychowawczyni klasy III koordynowalam praca moich uczniów. Odpowiadaliśmy za przygotowanie potraw pochodzacych z ekosystemu lasu i ogrodu warzywnego ,za znalezienie ciekawostek o organizmach zyjących w lesie i ogrodzie warzywnym i prezentację przygotowanych materiałów w Dniu Ziemi na pokazie szkolnym .Klasa V wraz z opiekunem pracowała wg tych samych kategorii tylko że nad ekosystemu pola i wody.Organizacja zespołu uczniowskiego:
1.       Temat i cele projektu - jakie były i jak zostały ustalone (kto proponował, kto dyskutował, jak podjęliśmy decyzję) 2.       Podział na zespoły - na jakie i jak to się odbyło (decyzja nauczyciela, losowanie, swobodny wybór itp.)? 3.       Podział zadań wewnątrz zespołów - jak był i jak się dokonał? 4.       Harmonogram projektu i harmonogramy (karty prac) poszczególnych zespołów - jaki był i kto o tym decydował. 5.       Kryteria oceny projektu - jaki były i jak powstały.

1. Uczniowie klasy V wraz ze swoją nauczycielką przyrody odwiedzili moją klasę i zaproponowali nam udział w projekcie pt. „Potrawy pachnące naturą”. Zapoznali nas z celami projektu, jakie ustalili podczas wcześniejszego spotkania w Klubie Ekologicznym. Wspólnie z uczniami podjęłam decyzję, że włączymy się w realizacje projektu, gdyż jest bardzo ciekawy i z pewnością będzie można się dużo nauczyć. 2. Wspólnie z nauczycielką przyrody ustaliłam, biorąc pod uwagę stopień trudności, że trzecioklasiści będą pracować nad dwoma ekosystemami tj. ogród warzywny i las. Zaproponowałam uczniom, aby sami podzielili się na dwa zespoły i zdecydowali kto nad którym ekosystemem chce pracować. Uczniowie dość szybko i zgodnie podzielili się na dwie drużyny –jedna siedmioosobowa, druga ośmioosobowa, gdyż klasa liczy 15 osób. 3 Po ustaleniu, którzy uczniowie będą pracować nad danym ekosystemem zaczęliśmy się zastanawiać, jakie szczegółowe zadania będziemy wykonywać, realizując projekt. Ustaliliśmy, że obydwie grupy będą zbierały potrzebne informacje. W poszukiwaniu ich pomoże im karta pracy, którą przygotuję dla każdego ucznia. Karta przede wszystkim ukierunkuje poszukiwanie właściwych informacji i pomoże w posegregowaniu wiadomości, które potem posłużą do wykonania odpowiednich plansz potrzebnych do prezentacji roślin i produktów. Jedna z uczennic wpadła na pomysł, aby zrobić duże warzywa i owoce leśne z kolorowych brystolów, co bardzo uatrakcyjni prezentację. Kolejnym ustalonym zadaniem było założenie ogródka warzywnego przez uczniów, którzy mają pracować nad tym ekosystemem. Podjęliśmy również decyzję, że wszyscy uczniowie wykonają kanapki, wykorzystując m.in. wyhodowane w klasie rośliny. 4 Harmonogram projektu Poniższy harmonogram uwzględnia tylko spotkania trzecioklasistów i wspólne 3 spotkania obydwu klas. 16 II 06r - Wspólne spotkanie klasy V i III z ustaleniem grup i wstępnych zadań dotyczących projektu. 21 II 06r. - Ukierunkowanie poszukiwań materiałów do projektu-rozdanie kart pracy. 2 III 06r. - Analiza opracowanych kart, konsultacja dotycząca dalszego wyboru najciekawszych treści. 10 III 06r. - Wspólne wybranie najciekawszych, poprawnych informacji o roślinach i produktach – przydział ról do prezentacji warzyw i darów lasu. Założenie ogródka warzywnego w klasie. 14 III 06r. -Wykonanie elementów dekoracyjnych do prezentacji. Wykonanie na brystolu zaproszenia na prezentację Darów Natury wszystkich uczniów szkoły, którą grupy zaplanowały na pierwszy dzień wiosny. 20 III 06r. - Wykonanie stołów; zgromadzenie produktów, podpisów, ustalenie przebiegu prezentacji, kto i kiedy czyta, mówi. 21 III 06 r. – .godz.8.00 - Wykonanie kanapek z chleba razowego z wykorzystaniem zdrowych, własnej produkcji składników. godz. 9.00 - Prezentacja projektu. W harmonogramie przewidziano 3 wspólne spotkania obydwu klas tj. 16 II 06r, 20 III 06r. i 21 III 06 r. Pozostałe daty oznaczają spotkania tylko trzecioklasistów. Większość konsultacji odbyła się w ramach zajęć dydaktycznych. Jedynie dwukrotnie spotykałam się oddzielnie z każdą grupą po lekcjach, aby wspólnie dokonać analizy kart pracy, wnieść potrzebne korekty i wybrać najciekawsze informacje potrzebne do prezentacji warzyw i darów lasu. 5. Kryteria oceny projektu • Zaciekawienie tematem wśród uczniów, • Dostosowanie tematyki projektu do wieku uczniów, • Stopień dobrowolnego zaangażowania się uczniów w realizację zadań projektu, • Wiadomości i umiejętności osiągnięte dzięki uczestnictwu w projekcie. • Jakość zgromadzonych informacji w kartach pracy • Sposób wykonania plansz potrzebnych do prezentacji warzyw i darów lasu, • Oryginalność znalezionych ciekawostek, • Zaangażowanie w gromadzeniu produktów, • Pomysłowość i estetyka wykonania stołów

Realizacja projektu:
1.       Spotkania zespołów. - jak często spotykali się sami uczniowie i czemu służyły te spotkania. 2.       Konsultacje z nauczycielem -jak często się odbywały i czemu służyły. 3.       "Punkty kontrolne", czyli momenty, gdy sprawdzamy czy postępujemy zgodnie z harmonogramem i czy faktycznie realizujemy cele -czy były i jakie. 4.       Trudności na jakie natrafili uczniowie - jakie były i co zrobiłem, by pomóc uczniom je pokonać. 5.       Źródła informacji i eksperci z jakich korzystali uczniowie i ew. nauczyciel. 6.       Efekty pracy - co zrobili uczniowie, jakie powstały opracowania, albumy, wystawy, płyty CD, strony internetowe, filmy, modele itp.

1. 1. Sami spotkali się jedynie uczniowie kl. V. Trzecioklasiści są jeszcze zbyt mali, aby samodzielnie spotkać się całą grupą. Jednak podczas realizacji projektu dochodziło do spotkań dzieci w dwu lub trzyosobowych grupkach, np. w bibliotece publicznej podczas wyszukiwania potrzebnych informacji (Beata, Agnieszka i Paulina). Uczniowie korzystali tam nie tylko z książek, encyklopedii czy poradników, ale również z Internetu. Z przeprowadzonych rozmów z uczniami wynika, że spotykali się również w swoich domach, gdzie pracowali nad uzupełnianiem kart pracy (Kuba i Romek). Chodzi tu przede wszystkim o tych uczniów, którzy mają w domu dostęp do Internetu. 2. Konsultacje odbywały się zazwyczaj w czasie zajęć dydaktycznych. Czasami indywidualnie rozmawiałam z uczniami na przerwie służąc im radą i pomocą. Dwukrotnie spotykałam się oddzielnie z każdą grupą po lekcjach, aby wspólnie dokonać analizy kart pracy, wnieść potrzebne korekty i wybrać najciekawsze informacje potrzebne do prezentacji warzyw i darów lasu (2 III 06 i 3 III 06 oraz 10 III 06 i 11 III 06). 3. Niektórzy uczniowie bardzo szybko wypełnili karty pracy, ale byli również i tacy, którym musiałam przypominać o konieczności wykonania tego zadania, tak aby wszyscy uczniowie byli przygotowani i mogli wspólnie pracować podczas spotkania konsultacyjnego. 4. Grupa uczniów opracowująca Dary lasu miała najwięcej problemów ze znalezieniem produktów spożywczych otrzymywanych z niektórych roślin leśnych, dlatego zaproponowałam, aby przeprowadzili wywiad z babcią, dziadkiem lub inna starszą osobą na temat, co zbierała w lesie i co z tego wytwarzała (dzieci mieszkają na wsi). 5. Podstawowym źródłem informacji były rozmowy z babciami, dziadkami, rodzicami, zwłaszcza przy opracowywaniu informacji o darach lasu. Kolejnym źródłem informacji były opracowania encyklopedyczne, książki kucharskie, poradniki i informatory oraz Internet. 6. Uczniowie obu klas opracowali w tabeli organizmy żyjące w poszczególnych ekosystemach, produkty otrzymywane z nich oraz korzyści płynące z ich spożywania. Wykonali plansze typowych dla danego ekosystemu organizmów z uwzględnieniem charakterystycznych cech i ciekawostek. Uczniowie klasy III wykonali elementy dekoracyjne do prezentacji Darów ogrodu warzywnego, założyli ogródek warzywny w klasie, wykonali kanapki z wykorzystaniem wyhodowanych roślin. Uczniowie obu klas przygotowali stoły do prezentacji: Dary lasu, Dary pola Dary wody i Dary ogrodu warzywnego.

Publiczna prezentacja projektów:
1.       Przygotowania - jak zaplanowaliśmy i przygotowaliśmy prezentację naszego projektu, kto co robił, kto nam pomagał. 2.       Przebieg prezentacji - jak to się odbyło, kto prezentował, kto oglądał, jak reagowała publiczność itp. 3.       Ocena prezentacji i całego projektu - jak ocenia nauczyciel, uczniowie i ew, inni (dyrekcja, rodzice, widzowie), czy uczniowie dostają stopnie i za co.

1. Prezentację projektu zaplanowaliśmy na pierwszy dzień wiosny. O dacie prezentacji poinformowałyśmy uczniów już na pierwszym spotkaniu. Plansze z informacjami o produktach uczniowie wykonali tydzień przed prezentacją. Dzień przed prezentacją poszczególne grupy pracowały nad urządzeniem własnego stołu. Odbyła się też próba prezentacji treści z plansz. Babcia jednego z uczniów kl. V z grupy Dary pola upiekła wiejski chleb, który posłużył do wykonania kanapek przez kl. III. Trzy dni przed prezentacją uczennica z grupy Dary pola przyniosła do klasy zakwas i grupa zakisiła żur. 2. Uczniowie z poszczególnych klas zebrali się na korytarzu zgodnie z godziną, jaka widniała na zaproszeniu szkolnym. Grupy stały przy swoich stołach i kolejno prezentowały pokarmy, jakie udało im się zgromadzić. Jeden uczeń z grupy prezentował produkt, a drugi informację o roślinie, z której powstał i wartościach odżywczych tego produktu. Prezentację rozpoczęła grupa Dary wody, później Dary lasu, następnie Dary pola i ostatnia grupa Dary ogrodu warzywnego. Po przedstawieniu ciekawostek informacyjnych zaproszono poszczególne klasy wraz z wychowawcami do oglądania wystawy. Ze względu na małą powierzchnię korytarza część stołów pozostawiono w klasie. Widzowie z ciekawością czekali na kolejny prezentowany produkt. W czasie oglądania zadziwiały ich niektóre produkty, że mogą być zrobione właśnie z tej rośliny (np. korale z bursztynu powstały z żywicy drzewnej?! Dziwił ich związek tranu z rybim tłuszczem). Wszystkim bardzo smakował dżem i sok jagodowy, zrobiony przez mamę jednego z uczniów z zebranych w lecie jagód. 3. Ocenialiśmy systematycznie poszczególne karty pracy, wykonanie plansz ( oceny z przyrody i edukacji środowiskowej), gromadzenie produktów ( punkty z zachowania w kl. V, uśmiechnięte buzie w kl. III), estetykę i pomysłowość udekorowania stołów ocenialiśmy wspólnie z uczącym sztuki (ocena ze sztuki kl. V i edukacji artystycznej kl. III). Uczniowie oceniali współpracę kolegów w zespole (ocena z zachowania). Inni nauczyciele wysoko ocenili projekt ze względu na oryginalne i pomysłowe przekazanie kluczowych informacji codziennego życia, zwłaszcza w okresie mody na ekologię w każdej dziedzinie.

Co się udało, co było trudne, co następnym razem zrobię inaczej?

Udział w projekcie wymagał od trzecioklasistów umiejętności współpracy ze starszymi koleżankami i kolegami, a także dużej samodzielności podczas realizowania kolejnych zadań. Wbrew moim obawom uczniowie bardzo dobrze radzili sobie podczas wspólnych spotkań z uczniami klasy V, potrafili zgodnie poczynić niezbędne ustalenia i podzielić się zadaniami. Karty pracy przygotowane przeze mnie bardzo ułatwiły dzieciom wyszukanie właściwych informacji. Niektóre z nich już po 2-3 dniach przyniosły gotowe, wypełnione karty. Kilka z przyniesionych kart ( obydwu grup) zawierało błędy rzeczowe lub nieścisłości, ale te korygowaliśmy wspólnie, opierając się na przyniesionych przeze mnie książkach lub porównywaliśmy dane informacje z zawartymi w kartach innych uczniów. Wykonanie dużych elementów dekoracyjnych (warzyw i owoców) do prezentacji było interesującym dla nich zajęciem, gdyż niezbyt często robimy tej wielkości prace. Każda grupa wykonująca swój element korzystała z gotowego szablonu, co ułatwiło realizację zadania i nie zniechęciło zbytnią trudnością. Założenie ogródka w klasie, pielęgnowanie go przez kolejne dni, obserwacja kiełkowania i wzrostu młodych roślinek dostarczało dzieciom wiele emocji i radości. Moje obawy, że uczniom będzie trudno poradzić sobie z realizacją zadań projektu okazały się bezpodstawne. Dzieci pod moim kierunkiem przygotowały piękne stoły, pyszne kanapki, w sposób interesujący, z wykorzystaniem atrakcyjnych elementów dekoracyjnych przekazali widzom informacje o wybranych roślinach. Dzięki temu projektowi wiedzę wzbogacili nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale i nauczyciele. Co bym zmieniła? Projekt i jego realizacja podobała mi się. Można było jedynie bardziej jeszcze wzbogacić nasze stoły, np. dzieci mogły się podzielić na mniejsze grupy i oprócz kanapek wykonać sałatkę czy świeży sok z wykorzystaniem sokowirówki.

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »